Spring til indhold

Tuse Skole

Velkommen til Tuse Skole i Område Katrinedal.

På Tuse Skole er vi ca. 642 elever og 80 ansatte.

Vi har fra 0. til 9.klasetrin på Tuse Skole, samt SFO til indskolingen med godt 200 børn, og SFO2 til mellemgruppen (4.-7. klasse) med ca. 180 børn. SFO har lokaler på skolen. Lokalerne til SFO2 benyttes også til klubaktiviteter i aftentimerne, hvor eleverne fra 10-13 år har en aften om ugen og 13-18 to aftener.

I 7.klasse modtager vi elever fra Udby Skole.

Vi har et stort udeområde, hvor vi har mulighed for at bruge idrætslegepladsen med multibane, kunstgræsbane og almindelige boldbaner. Disse faciliteter er placeret ved siden af skolen. Tuse Hallen, som også ligger lige ved skolen, benyttes til idrætsundervisning og andre aktiviteter.

 

Særligt tilbud på Tuse Skole 

Fleksibelt hold/gruppe 1 og 2. på Tuse Skole er et internt skoletilbud med undervisning for primært normalt begavede elever med sociale og følelsesmæssige udfordringer.

Se mere her om Fleksibelt hold/gruppe 1 og 2. 

Fleksibelt hold - Fagligt løft på Tuse Skole er et internt skoletilbud med undervisning for primært normalt begavede elever med faglige, sociale og følelsesmæssige udfordringer.

Se mere her om Fleksibelt hold - Fagligt løft 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

27.02.2020

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers

Kontakt

Daglig leder for 0.-6.klasse
Kirsten Staxen
Tuse Byvej 2, 4300  Holbæk
Tlf. 72 36 63 98, mail ksa@holb.dk

Pædagogisk leder for 7.-9.klasse
Palle Spånhede
Tuse Byvej 2, 4300  Holbæk
Tlf. 72 36 24 87 
Mail paspa@holb.dk