Spring til indhold

Ferieplan og vigtige datoer

På denne side finder du information om ferieuger og skolens faste aktiviteter og traditioner.

Katrinedalsskolen har faste traditioner på skolen

Fastelavn

Temauger, hvor alle elever på skolen arbejder på tværs af alder og klasser

Motionsdag fredag før efterårsferien for alle elever

Idrætsdag torsdag før sommerferien for alle elever

 

Skolernes ferie og fridage

Det er kommunalbestyrelsen der beslutter hvornår elevernes ferie og fridage bliver placeret.

Skolebestyrelsen ved den enkelte skole kan vælge at omplacere enkelte dage.
Skolebestyrelsen kan også vælge at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7. 

2017/2018

Ferie/fridage Datoer
Efterårsferie 14. - 22. oktober (uge 42)
Juleferie  21. december - 7. januar
Vinterferie  10. - 18. februar (uge 7)
Påskeferie  24. marts - 2. april
St. bededag 27. april
Kr. Himmelfart 10. - 13. maj 
Pinseferie 19. - 21. maj
Sommerferie 30. juni - 13. august (første skoledag er en tirsdag)

2018/2019

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 13. - 21. oktober (uge 42)
Juleferie  22. december - 2. januar
Vinterferie  9. - 17. februar (uge 7)
Påskeferie  13. april - 22. april
St. bededag 17. maj
Kr. Himmelfart 30. maj - 2. juni 
Grundlovsdag  5. juni
Pinseferie 8. juni - 10. juni
Sommerferie 29. juni - XX. august (første skoledag efter sommerferien 2019 er endnu ikke fastlagt)

 

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Juleaftensdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbud og skoler i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene. Områdernes tilbud annonceres via Børn i Holbæk og ForældreIntra.

Det kræver særlig tilmelding at benytte fællespasningen. Tilmelding sker via Børn i Holbæk(dagtilbud) eller ForældreIntra (skole), og du får nærmere information forud for de enkelte lukkeperioder.

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Tilbud om fællespasning på lukkedage og elektronisk tilmelding til disse vil blive annonceret via Børn i Holbæk og ForældreIntra.Feedback

Sidst opdateret

15.03.2018

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers